Skip to Content

Undergraduate Research in Australia

ACUR 2012 Volunteers

Thanks to all our Volunteers at ACUR 2012:

 • Amber Wright
 • Wong Chee Long (Samuel)
 • Ningning Zhang (Chrissie)
 • Claire Xiaowei Fu
 • Dristi Hamal
 • Elizabeth Tran
 • Felicia Escalante
 • Xinhong Lu (Iris)
 • Audrey Randabuya
 • Jason Au
 • Kelera Levu
 • Lawrence Ku
 • May Chee Lee
 • Li Huang
 • Lixin Wu (Emma)
 • Masahiro Meads
 • Kuo Pei-Shan
 • Min Su
 • Nita Sofiani-Sutanto
 • Pabitra Dheke Shrestha
 • Chi Yen Quoc
 • Rachel Kwong
 • RACHEL WORSLEY
 • Peirong Ren (Virola)
 • Ruchi Trivedi
 • Sahan Senanayake
 • Shabana Begum
 • Shuhan Liu (Betty)
 • Sumiya Sultan
 • Jingyi Tang (Korinna)
 • Tingting Wang (Aileen)
 • Ellen Wen
 • Bingqi Xu
 • Yi Xiao
 • Su Yi-Wen (Ivy)
 • Simin Yang (Sylvie)
 • Li Ran (Ruby)
 • Hiu Tung Chang (Christy)
 • Jue Wang
 • Ku-Jui Yin
 • Soo Wei Chern
 • Shi Ling Tan
 • Ceci Seto
 • Yi Zhou
 • Tianyao Zhuang (Tiffany)

^back to top